TÜKETİCİ DAVALARINA ARABULUCULUK ŞARTI GETİRİLDİ

Tüketici Mahkemelerinde arabulucuk dönemi başlıyor. Tüketici aldığı ürün ya da hizmetten şikayetçiyse veyahut memnun kalmazsa 'bedelinin 10 Bin 390 TL' nin altında olması şartıyla' Tüketici Hakem Heyetine başvurabiliyor. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesine başvurabiliyordu. Ancak yeni yapılan değişiklik ile Tüketici Mahkemesine başvurmadan önce arabuluculuk müessesinin uygulanması zorunlu hale getirildi.

Meclis'te kabul edilen ve 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde yapılan değişiklik ile tüketici davalarına arabuluculuk şartı getirildi. Yani tüketici artık mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak zorunda. Kanuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, ilgili maddeyi ise aşağıdan okuyabilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 73/A- (Ek:22/7/2020-7251/59 md.)

(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz: a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

(4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.