SÜRELİ İŞ YERİ KAPATMALARINDA İDARİ DEĞİL ADLİ YARGI GÖREVLİ

Güzelbahçe Kaymakamlığı tarafından 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine göre 10 gün süre ile iş yeri kapatma idari tedbirine ilişkin itirazın hangi merciye yapılması gerektiğiyle ilgili uyuşmazlık UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ Hukuk Bölümünün 27.01.2020 Tarih 2019/897 Esasv ve 2020/11 Karar sayılı ilamıyla çözüme kavuşturulmuştur. 

Incelenen uyusmazlıkta, 4207 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca belirli bir süre için davacıya ait isyerinin (10 gün) süre ile kapatılmasına iliskin idari yaptırım kararının, 5326 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen idari yaptırım türlerinden biri oldugu, önce 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un ilgili maddesiyle, daha sonra 24.5.2013 tarih ve 6487 sayılı Kanun’un ilgili maddesiyle, 4207 sayılı Kanun’da yapılan degisikliklerle Kanun’un yeniden düzenlendigi ve bu haliyle, 4207 sayılı Kanun’da, “isyerinin 10 gün süre ile kapatılmasına” iliskin karara karsı kanun yoluna iliskin bir düzenlemenin yer almadıgı anlasılmıstır. Bu durumda, Kabahatler Kanunu’nun idari yaptırım kararlarına karsı kanun yoluna iliskin hükümlerinin, diger kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacagı nedeniyle, görevli mahkemenin belirlenmesinde 5326 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınacagından, “isyerinin 10 gün süre ile kapatılmasına” iliskin karara karsı açılan davanın görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli oldugu sonucuna varılmıstır.

Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.