KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI ERKEĞE TAKILSA BİLE KADININDIR ! YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2017/3-1040 KARAR NO : 2020/240         

Eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça "KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI" evlilik sırasında kim tarafından "HANGİ EŞE TAKILMIŞ OLURSA OLSUN" KADIN EŞE bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde düğünde 5 adedi müvekkiline ait olmak üzere toplam 12 adet bilezik takıldığını beyan etmesi karşısında, bu beyanın mahkeme önünde ikrar sayılarak 12 adet bilezik üzerinden davanın kabulüne karar verilmesinin gerekip gerekmediği gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Kadına özgü ziynet eşyaları; eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Karara buradan ulaşabilirsiniz !