SÖZLEŞMENİN ERKEN FESHİ İLE KİRACININ NAKLİYE MASRAFLARI MENFİ ZARAR OLMAYIP KİRAYA VERENDEN İSTENEMEZ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından süresinden önce feshedilen kira sözleşmesine karşılık kiracının yaptığı nakliye masrafları hakkında önemli bir karar verildi. Kararın özetine ve tam metnine içerikten ulaşabilirsiniz.

Davacı kiracının dava konusu kiralanana taşınırken ve kiralanandan ayrılırken yaptığı taşınma /nakliye masraflarının süresinden önce fesih nedeniyle uğranılan zarar (menfi zarar) ya da faydalı ve zorunlu masraf kapsamında değerlendirilmesi ve talep edilmesi mümkün değildir. 

Karar metnine buradan ulaşabilirsiiz.