AYM TARAFINDAN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KESİN KARARLARINDA STK İHTİYARİ OLDUĞU İÇİN ADİL YARGILANMA HAKKININ GÜVENCELERİNİN UYGULANMADIĞI DENETİMİ TALEBİNE RET KARARI

Anayasa Mahkemesi tarafından 01.09.2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Muhittin YEŞİLMEN başvurusuna göre Sigorta Tahkim Komisyonunun ihtiyari bir yol olduğu bu sebeple hakeme sevk edilen başvuru hakkında mahkemeye yapılacak davadan feragat edildiği, dolayısıyla hakem yargılamasında devlete atfedilebilir bir kusur veya hakem kararına karşı gidilen bir yargı kararı olmadıkça -temyiz incelemesi gibi- adil yargılanma hakkının güvencelerinin uygulanmadığı iddiasına yönelik denetim yapılamayacağı kararı verildi. 

Tahkim uyuşmazlığın çözümünün taraflara bırakıldığı ihtiyari bir yöntemdir. Ancak bazı durumlarda kanun koyucu tarafından başvurulması zorunlu bir yol olarak da gösterilebilir. Bununla birlikte Sigorta Tahkim 5684 sayılı Kanun'un 30. maddesi gereğince sigorta şirketi ile uyuşmazlık yaşayan sigorta ettiren ve/veya sözleşmeden menfaat elde eden kişi yönünden başvurulması ihtiyari bir çözüm yoludur. Nitekim bu kişiler Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak yerine adli mahkemelerde dava da açabilmektedir. 

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmakla uyuşmazlığa ilişkin dava açma imkanından ve adil yargılanma hakkının güvencelerinden feragat etmiş olmaktadır. Dolayısıyla hakem yargılamasında devlete atfedilebilir bir kusur veya hakem kararına karşı gidilen bir yargı kararı olmadıkça -temyiz incelemesi gibi- adil yargılanma hakkının güvencelerinin uygulanmadığı iddiasına yönelik denetim yapılamayacaktır. 

Başvurucu tahkim yoluna başvurmakla adil yargılanma hakkına ilişkin iddilarıın denetleme imkanından kendi iradesiyle vazgeçmiştir. Bu bağlamda verilen hakem kararı Kanun gereği kesin nitelikte olduğundan ve yargısal karar üzerine yapılan bir başvuru da bulunmadığından ileri sürülen iddialar yönünden başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi Kararına buradan ulaşabilirsiniz.