Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yaptı - 01/04/2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve "41-" nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni kodlar eklemiştir.