Anayasa Mahkemesi Bilirkişilere Kota Uygulanmasının İptaline İlişkin Başvuruyu Reddetti - 13/07/2021

Anayasa Mahkemesi, bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısının sınırlanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralın yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını engelleyen bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bilirkişilik Kanunu’nun 6’ncı maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısının sınırlanması nedeniyle istenilen bilirkişiye görev tevdi edilememesi nedeniyle itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, söz konusu kuralın iptalini istedi.

HAKİMİN İSTEDİĞİ BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALAMAMASI YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ZEDELER

Başvuru kararında; kural ile bilirkişilere verilen rapor sayısının aylık olarak sınırlandırılmasıyla alanında uzman olan bilirkişilere verilen dosya sayısının kısa sürede aşılmasından dolayı dosyaların gerekli tecrübeye sahip olmayan bilirkişilere verilmesine neden olunacağı, bu durumun ise yetersiz raporlar nedeniyle ek raporların istenmesi ya da dosyaların yeniden bilirkişiye tevdi edilmesi suretiyle gereksiz giderlere ve yargılamaların uzamasına yol açacağı belirtildi. Ayrıca, hakimin vereceği kararın iyi bir şekilde gerekçelendirebilmesinin raporun tecrübeli bilirkişiden alınmasına bağlı bulunduğu, hakimin istediği bilirkişiden rapor alamamasının yargı bağımsızlığını zedeleyeceği, yetersiz raporların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği belirtilerek kuralın Anayasa’nın bazı maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede, kural ile bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısının belirlenmesi suretiyle bilirkişi inceleme sürecinin hızlandırılarak mahkemece karar verilmesinin geciktirilmemesi, bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı kurularak nihai olarak adalet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesinin amaçlandığı kaydedildi. Kuralın, temel ve alt uzmanlık alanında yer alan bir bilirkişinin aylık olarak alacağı iş sayısını sınırlandırmakla birlikte Kanun’da yer alan diğer hükümlerle birlikte değerlendirildiğinde yargı mercilerinin bilirkişiden yararlanmasını engellemediği ifade edildi. Ayrıca, bilirkişilerin Kanun’da aranılan şartlara ve yetkinliğe sahip olmaları zorunluluğu göz önüne alındığında, bilirkişilik kurumunun etkinliğinin artırılmasını hedefleyen kuralın yargının bağımsızlığı ilkesini ihlal eden bir yönünün bulunduğunun söylenemeyeceği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle, söz konusu kuralın yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını engelleyen bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

Karar Metninin Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz.