6051 sayılı Yardım Toplamak İçin Yetkili Makamlardan İzin Alınmasına İlişkin Genelge - 30.03.2020

Belediyelerin yardım toplaması için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda belirtilen usullere uyması gerektiği, belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca izinsiz olarak ancak bağış toplama yetkisinin olduğu,  bağışlar için ise bağış yapmak isteyen vatandaşların ayrı ayrı başvurması ve bağışların belediye meclisi kararı ile ayrı ayrı kabul edilerek geçerlilik kazanacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle son günlerde belediyelerin bir banka hesabı açarak vatandaşlardan yardım toplayabilmesi için valilikten izin alması gerektiği, izin alınmadan başlatılan yardım kampanyalarının ilgili kanun hükmü gereğince iptal edileceği belirtilmiştir.